21. mai - 2014

Oceansaver

oceansaver_skisse

Oceansaver AS leverer løsninger for rensing av ballastvann til skipsindustrien. Selskapet har gjennom de senere år inngått kontrakter på en rekke leveranser over hele verden.

Informasjonskontroll har sammen med Oceansaver utviklet automasjonssystemet i forkant av IMO godkjenning av selskapets løsning.

Informasjonskontroll har levert et automasjonssystem for styring og overvåking av ballastvannsrenseanlegget. Automasjonssystemet som ble utviklet er basert på bruk av maritimt godkjente industri-PC’er og løsningen omfattet mer enn 400 I/O punkter. SW i automasjonsløsningen ble programert i C#.NET.

  21. mai - 2014

Auto-Maskin

9

Auto-Maskin leverer systemer for styring og overvåking av dieselaggregater over hele verden.

IK har utviklet en av de siste enhetene i produktspekteret til Auto-Maskin. Dette er såkalte “embedded” systemer hvor vi utvikler både elektronikken og programvaren i den innebygde mikroprosessoren.

Arbeidet i dette prosjektet startet med at vi utviklet en simulatorplattform på PC hvor vi programmerte operatørfunksjoner (med riktig panel lay-out) og simulerte enhetens omgivelser. Denne simulatoren ble benyttet til å utvikle og teste ut det meste av programvaren i løsningen, parallelt med at kunden kunne prøve ut funksjonene. Da alle funksjonene var fastlagt og spesifikasjonene endelige, utviklet vi selve elektronikken og portet deretter programvaren over på det ferdige systemet.

  21. mai - 2014

Forsvaret

6

Infomasjonskontroll AS har siden starten i 1969 utført en rekke forskjellige utviklings- og leveranseprosjekter for Forsvaret. Disse er utført for ulike grener av Forsvaret og innen en rekke anvendelsesområder. Dette har gitt oss en unik kompetanse innen informasjonssikkerhet og krypteringsløsninger.

Eksempler på prosjekter utført for Forsvaret:

 • Utvikling av Radar tropps KO for ARTHUR (artillerilokaliseringsradar) i samarbeid med Ericsson Radar.
 • Utvikling av en rekke KKI-systemer.
 • Konsulenttjenester innen spesifikasjon, utvikling og implementering av Forsvarets Digitale Nett (FDN).
 • WEB-løsning for administrasjon og drift av kommunikasjonsnettverk.
 • Automatisk meldingssentral som mottar, sorterer og distribuerer elektroniske meldinger.

  21. mai - 2014

NRK Trafikk

heimdall_1

NRKs trafikkredaksjon er ansvarlig for å formidle trafikkmeldinger via radio. For lyttere med RDS radio vil man oppleve at disse trafikkmeldingene også “bryter” inn når det lyttes til andre stasjoner.

Informasjonskontroll har utviklet et system som bidrar til innsamling av informasjon og gjennomføring av trafikksendingene.

For NRK har IK utviklet et system for administrasjon av trafikkmeldinger

 • Registrering og administrasjon av trafikkmeldinger
 • Planlegging av sendinger
 • Integrerte kartfunksjoner
 • Kalenderfunksjoner
 • Logging av alle hendelser
 • Lokal informasjon kan knyttes til saken
 • Data lagres i henhold til TPEG (XML-basert EBU standard)
 • Informasjonen kan settes sammen for redigering av manuskript
 • Systemet kan gi varsling og påminnelser til brukerne

 

  21. mai - 2014

Kongsberg gruppen

Kongsberg gruppen er et internasjonalt konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart.

Informasjonskontroll har bidratt i mange ulike prosjekter for Kongsberg gruppen.

Informasjonskontroll AS har gjennom mange år samarbeidet med forskjellige avdelinger i Kongsberggruppen på ulike prosjekter. Fra 1991 til 1998 var vi også en del av konsernet under navnet Kongsberg Informasjonskontroll.

Vi har levert prosjekter av ulik art og innen forskjellige anvendelsesområder, men også bidratt med utviklingsressurser inn i Kongsbergs prosjekter. Ulike selskaper i Kongsberg gruppen er i dag kunder hos IK.

For ytterligere informasjon om Kongsberg Gruppen:

www.kongsberg.com

  21. mai - 2014

Axis Shield

5

Axis-Shield er et globalt selskap som bl.a. utvikler og leverer medisinsk-teknisk utstyr til helsesektoren. For Axis-Shield (tidligere Nycomed Diagnostics) har Informasjonskontroll (IK) utviklet medisinske måleinstrumenter basert på optisk fargemåling.

Last ned produktark for Blodmåler

Informasjonskontroll har utviklet måleinstrumenter basert på optisk fargemåling for diagnostirering av bl.a. sukkersyke. Vi utviklet to generasjoner av dette instrumentet og var i en periode også ansvarlig for produksjon av enhetene i en serie på 10.000 eksemplarer. Produktet selges av Axis-Shield til legekontorer over hele verden.

  21. mai - 2014

Idex ASA

3

Idex ASA utvikler avansert sensorteknologi for avlesning av fingeravtrykk.

Informasjonskontroll bidrar i flere ulike prosjekter innen både HW og SW.

Idex ASA utvikler avansert sensorteknologi for avlesning av fingeravtrykk. Selskapets polymersensorer er ekstremt tynne og fleksible og kan bl.a. bygges inn i ID- og smartkort.

4

Informasjonskontroll bidrar på en rekke ulike prosjekter for Idex. Vi har utviklet lavnivå programvare som kommuniserer direkte med fingeravtrykkssensorene, samt test- og demokort som skal brukes av Idex og deres kunder. HW prosjektene omfatter design, skjemategning, kretskortutlegg, produksjonsoppfølging og test.

  21. mai - 2014

Indra Navia

2

Indra Navia utvikler og leverer bl.a. Managment systemer og kommunikasjonsløsninger for flytrafikk.

Informasjonskontroll deltar bl.a. i utvikling av DGD (Diagnose Graphical Display).

Park Air Systems utvikler og leverer bl.a. Managment systemer og kommunikasjonsløsninger for flytrafikk.

Informasjonskontroll har deltatt i utvikling av DGD (Diagnose Graphical Display). Vi har utviklet funksjonalitet for sanntidsvisning av status for kommunikasjonssystem via database. Teknologi/verktøy som er benyttet i prosjektet er MS.NET, WinForms, Visual Studio 2005 og Oracle database.

  21. mai - 2014

Autronica Fire & Security AS

Autronica er en ledende produsent og totalleverandør av branndeteksjon- og slukkesystemer.

Informasjonskontroll bidrar med både HW- og SW utvikling i et prosjekt for selskapet.

Det aktuelle prosjektet innebærer at Informasjonskontroll bistår med design, skjemategning og produksjonsoppfølging av ulike kretskort. Når det gjelder SW bidrar vi med utviklingstjenester bl.a. innen QT-programmering og systemarkitektur.

  21. mai - 2014

Tronrud Engineering

1

Tronrud Engineering utvikler, produserer og leverer spesialløsninger innen ulike anvendelsesområder.

Informasjonskontroll har bidratt med utvikling på deres nye digitale vev.

I dette aktuelle prosjektet har Informasjonskontroll bidratt med design, skjemategning, kretskortutlegg samt produksjonsoppfølging av pilotserie. Kretskortet inneholder 220 løftespoler og styringselektronikk. Det har gjennom hele prosjektet vært stor fokus på produserbarhet og kostnadsoptimalisering.