21. okt - 2013

Ny medarbeider i IK

Simen Kjærås er ansatt i IK fra 21. oktober.
Simen er 29 år, men har tross sin unge alder lang erfaring innen programvareutvikling. Han har tidligere jobbet i Kongsberg gruppen og Norstat. Vi er glade for å ha fått nok en dyktig medarbeider med på laget og ønsker Simen velkommen til IK.

  21. okt - 2013

Kontrakt med Statens Vegvesen

IK har inngått kontrakt med Statens Vegvesen om videreutvikling av KMS (Key Management System).
KMS er en løsning som sørger for en sikker generering og distribusjon av krypteringsnøkler til bruk i AutoPass. Prosjektet er allerede igangsatt og skal ferdigstilles medio 2014. Vi i IK takker for tillitten Statens Vegvesen viser ved å tildele oss dette oppdraget.