09. mars - 2011

Velkommen til nye hjemmesider

Vår ambisjon er å oppdatere sidene slik at de til enhver tid inneholder relevant og aktuell informasjon. Det kan være beskrivelse av aktuelle prosjekter, ny kompetanse og ellers saker om bl.a. teknologier vi arbeider med. Vi håper våre nye sider blir godt mottatt og det gjør at dere har et ønske om å besøke oss igjen.

  09. mars - 2011

Nye ansettelser

Nina er sivilingeniør med bakgrunn fra flere teknologiselskaper. Hennes spesialområde er FPGA-programmering, men hun arbeider også med C og lavnivåprogrammering. Nina arbeider i dag både med FPGA- og C programmering i våre kundeprosjekter.

Ingeborg er også sivilingeniør og ble uteksaminert fra NTNU våren 2010. Under studietiden har hun arbeidet med prosjektoppgaver for flere selskaper som leverer medisinsk-teknisk utstyr. I dag arbeider Ingeborg med programmering av GUI ved hjelp av Qt i et av våre kundeprosjekter.

Eigil Bugge har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo og er en meget erfaren utvikler med høy kompetanse innen mange områder. Han arbeider i hovedsak på Linux-plattform, men behersker også Windows-programmering til fulle. Eigil har arbeidet med løsninger innen mange ulike anvendelsesområder, men det kan nevnes spesielt at han har utviklet flere ulike SW-simulatorer både for skip og fly.