Prosjektgjennomføring

smidig utvikling

Ingen prosjekter er like. Selv om det finnes overordnede likhetstrekk er omstendighetene, hensikten og motivasjonen forskjellig. Dette gjør prosjektledelse til en krevende oppgave. Vi tilpasser oss våre oppdragsgivere og hvert enkelt prosjekts natur og benytter all vår erfaring fra tidligere for å få en så effektiv prosjektgjennomføring som mulig.

Tradisjon

Informasjonskontroll har en lang “track-record” når det gjelder smidige utvikling. Allerede i 1991 snakket vi om smidige kontraktsforbindelser og har alltid sett på smidighet som en nøkkelfaktor for suksess i prosjektene våre. Vi satser på allsidige og smidige prosjektledere og utviklere som kan håndtverket sitt og som kontinuerlig jobber for å gi våre kunder mest mulig valuta for pengene.

Smidig utvikling

Smidig utvikling har de senere årene fått mange navn, slik som Lean, Scrum, XP og mange andre navn. Vi kjenner selvsagt de fleste av disse sammen med en rekke andre metoder for prosjektledelse, men i bunn og grunn handler smidig utvikling om å finne og bruke en tilstrekkelig smidig metode for gjennomføring av hvert enkelt prosjekt.

I den forbindelsen har vi adoptert prinsippene fra “The Agile Manifesto“.

smidig utvikling

Når du velger oss som samarbeidspartner for ditt prosjekt vil vi gi deg den oppfølgingen du ønsker hele veien fra start til mål.
En av våre dyktige prosjektledere blir ditt kontaktpunkt og sørger for en mest mulig smidig utvikling.