Programvareutvikling

Vi satser på allsidige og smidige utviklere som kan håndverket programvareutvikling og som kontinuerlig jobber for å gi våre kunder mest mulig valuta for pengene.

programvareutvikling

Teknologi

Vi har konsentrert oss om kompetanse på utbredte programmeringsspråk (C, C++, C#, Java), rammeverk og utviklingsplattformer slik som .Net og Qt. Det sikrer muligheter for tilgang på kompetanse også i framtiden. Vi jobber likevel kontinuerlig for å holde oss i front når det gjelder nye programmeringsspråk og plattformer slik at vi har muligheten til å snu oss raskt når det er behov for det.

Programvareutvikling handler også om mer enn bare kode. Våre utviklere behersker også en rekke databaseplattformer (MS SQL, MySQL, PostgreSQL, Oracle, DB2), operativsystemer (MS Windows, Unix, Linux), protokoller, verktøy og metodikker.

Arkitektur

En viktig del av programvareutvikling er valg av arkitektur. Det finnes svært sjelden kun en løsning på en problemstilling. Normalt sett finnes det et en rekke mulige løsninger. I dette inngår hvordan man bryter opp og strukturerer programvaren, hvilke operativsystemer, rammeverk og protokoller man bruker. Arkitekturen som velges innen programvareutvikling kan ha stor innvirkning på ytelse, skalerbarhet og hvor lett det er å teste og vedlikeholde programvaren. Valg av arkitektur er noe som bør gjøres tidlig i prosjektet, men som man gjerne ikke ser resultatene av full ut før sent  i prosjektet. Derfor er dette en del av faget programvareutvikling som det er lett å undervurdere og som krever erfaring for å beherske.

Håndtverk

I håndtverket programvareutvikling inngår smidighet sammen med tekniske ferdigheter slik som enhetstesting, bruk av patterns og erfaring med ulike prosjektmetodikker.

Vi i informasjonskontroll har utviklet programvare og elektronikk i over 40 år, og har dermed bred erfaring på området.  Vi har høy teknologisk kompetanse og god erfaring med å jobbe i krevende prosjekter.

Se også vår side om prosjektgjennomføring, eller kontakt oss gjerne for mer informasjon om programvareutvikling.