Programvareutvikling

Vi i Informasjonskontroll har utviklet programvare og elektronikk i over 50 år. Dermed har vi bred erfaring på området programvareutvikling.  Vi har høy teknologisk kompetanse, og god erfaring med å jobbe i krevende prosjekter.

Vi satser på allsidige og smidige utviklere som kan håndverket programvareutvikling, og som kontinuerlig jobber for å gi våre kunder mest mulig valuta for pengene.

Teknologi

Vi har konsentrert oss om kompetanse på utbredte programmeringsspråk (C, C++, C#, Java, Python), rammeverk og utviklingsplattformer slik som .Net og Qt. Det sikrer muligheter for tilgang på kompetanse også i framtiden. Vi jobber likevel kontinuerlig for å holde oss i front når det gjelder nye programmeringsspråk og plattformer. Slik har vi muligheten til å snu oss raskt når det er behov for det.

Programvareutvikling handler også om mer enn bare kode. Våre utviklere behersker også en rekke databaseplattformer (MS SQL, MySQL, PostgreSQL, Oracle, DB2), operativsystemer (MS Windows, Unix, Linux), protokoller, verktøy og metodikker.

Arkitektur

En viktig del av programvareutvikling er valg av arkitektur. Det finnes svært sjelden kun en løsning på en problemstilling. Normalt sett finnes det et en rekke mulige løsninger innen programvareutvikling. I dette inngår hvordan man bryter opp og strukturerer programvaren, hvilke operativsystemer, rammeverk og protokoller man bruker. Arkitekturen som velges innen programvareutvikling kan ha stor innvirkning på ytelse, skalerbarhet og på hvor lett det er å teste og vedlikeholde programvaren. Valg av arkitektur er noe som bør gjøres tidlig i prosjektet, men som man gjerne ikke ser resultatene av full ut før sent  i prosjektet. Derfor er dette en del av faget programvareutvikling som det er lett å undervurdere og som krever erfaring for å beherske.

Mulitplattform

Programvareutvikling innebærer i dag at man i mange tilfeller må forholde seg til en rekke plattformer. Det er ofte et behov eller ønske om at programvaren skal kunne benyttes på ulike mobiltelefoner, PC, Mac og nettbrett. For å unngå å måtte starte fra grunnen av for hver enkelt plattform, benytter vi oss av verktøy som Xamarin og teknologier som HTML5.

Nettskyløsninger

Mange prosjekter vi jobber i har også behov for en eller annen form for server. I svært mange tilfeller løses dette best med en nettskyløsning. Dette gir en rekke fordeler både for selve utviklingen og test men også når løsningen settes i produksjon  og skalering av løsninger som allerede er i produksjon. Vi har benyttet en rekke nettskyløsninger i våre prosjekter, men har hovedsakelig benyttet oss a Azure som leveres av Microsoft. For programvareutvikling av nettskyløsninger bruker vi mye de samme programmerinsspråkene og verktøyene som i andre prosjekter, noe som forenkler utviklingsprosessen og gir sømløs integrasjoner mot andre deler av systemene som webgrensesnitt, appen eller embedded-enheter.

Håndtverk

I håndverket programvareutvikling inngår smidighet sammen med tekniske ferdigheter slik som enhetstesting, bruk av patterns og erfaring med ulike prosjektmetodikker.

Se også vår side om prosjektgjennomføring, eller kontakt oss gjerne for mer informasjon om våre skreddersydde løsninger innen programvareutvikling.

IKE har ansatte med lang erfaring innen programvareutvikling og utvikling av elektronikk. Vi har utviklet systemer for Forsvaret, forsvarsindustrien, offentlige etater, helsesektoren og det private næringsliv.

Våre utviklere jobber i dag for noen av Norges mest spennende og innovative bedrifter. Vi tror at grunnen til at de velger Informasjonskontroll, er kombinasjonen av høy teknologisk kompetanse og lang erfaring med å jobbe i krevende prosjekter.

programvareutvikling