Produktutvikling

Produktutvikling

Informasjonskontroll har lang erfaring med produktutvikling innen elektronikk og programvare. I fellesskap med våre kunder har vi omsatt en rekke idéer til ferdige produkter. Vi har levert løsninger til Forsvaret, helsevesenet, offentlig forvaltning og en rekke selskap innen privat sektor.

En av de største utfordringene innen produktutvikling er å kun bruke ressurser på å lage funksjonalitet som gir sluttbrukerne verdi. Vi er derfor forkjempere for å bruke smidige teknikker og tankesettet fra Lean i vår produktutvikling. Det vil si at vi lager de viktigste funksjonene først. Denne første versjonen av produktet kalles gjerne minste gangbare produkt (Minimum Viable Product).  Når man ser at grunnfunksjonaliteten fungerer og man får erfaring med hva brukerne etterspør av tilleggsfunksjoner kan man legge til flere funksjoner og finesser. Denne framgangsmåten sikrer at man ikke bruker penger og tid på unødvendig funksjonalitet.

Flere av våre kunder har også krav om at produktet skal ha lang levetid, gjerne flere tiår. Dette er en krevende øvelse og har gitt oss en unik kompetanse. For å muliggjøre dette må man helt fra starten av produktutviklingen designe for vedlikeholdbarhet og endring. Vi har lang erfaring med å følge et produkt gjennom hele dets levetid.

Kontakt oss gjerne hvis du har behov innen produktutvikling eller har spørsmål angående vår kompetanse og erfaring innen området.