Datasikkerhet / informasjonssikkerhet

datasikkerhet

Informasjonssikkerhet og datasikkerhet er begreper som brukes om hverandre og beskriver det samme: Sikre at informasjon og informasjonssystemer opprettholder konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.  

Konfidensialitet: Å sikre at informasjon og informasjonssystemer kun er tilgjengelig for de som skal ha tilgang.

Integritet: Å sikre at informasjon og informasjonssystemer er korrekte, gyldige og fullstendige.

Tilgjengelighet: Å sikre at informasjon og informasjonssystemer er tilgjengelig innenfor de tilgjengelighetskrav som er satt.

Informasjonssikkerhet / Datasikkerhet er et tema som blir stadig viktigere etter hvert som flere og flere gjenstander og systemer kobles på internett. Det finnes i dag standarder for kryptering og sikker kommunikasjon som for alle praktiske formål er sikre nok. Likevel er det et økende problem at produkter og løsninger som kommer på markedet ikke er sikre nok. Vi tror at dette både skyldes manglende kompetanse og manglende forståelse for viktigheten av at datasikkerhet / informasjonssikkerhet må designes inn fra starten av og ikke “klistres på” til slutt.

Informasjonskontroll har gjennom mange år jobbet for Forsvaret og andre kunder som har strenge krav til informasjonssikkerhet / datasikkerhet. Vi har dermed opparbeidet oss høy kompetanse på dette feltet. Dette gjør oss i stand til å utvikle systemer med høy motstandsdyktighet mot angrep.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om datasikkerhet.